Cadrul geografic

Comuna Negreni este situată în partea de vest a judeţului Cluj, la o distanţă de 76 km faţă de Municipiul Cluj-Napoca şi la 64 km faţă de Municipiul Oradea.
Aşezată pe drumul naţional DN 1 şi european E 60 ce leagă Cluj-Napoca de Oradea, aproape la jumătatea distanţei dintre cele două reşedinţe de judeţ. Amplasată de o parte şi de cealaltă a râului Crişul Repede, cu casele înşiruite în luncă sau împrăştiate pe pantele mai domoale ce coboară la nord de Vârful Vlădeasa şi la sud de Munţii Meseş şi Plopiş, comuna este în mare parte răsfirată, fiind formată din satele:
     • Negreni
     • Bucea
     • Prelucele,
pe lângă acestea mai având 33 de crânguri sau cătune. Clasificarea după fizionomie: sate de tip adunate pe vale cu aureolă de risipire pe versanţi. Suprafaţa este de 6.562 ha (65,62 kmp), populaţia (1 iulie 2007) era de 2.584 locuitori cu o densitate de 39,37 loc./kmp.
 
Comuna este amplasată între Muntii Vlădeasa (sudul văii Crișului Repede), Munții Plopiș și Meseș (la nordul aceleiași văi) și se învecinează cu:
     • comuna Ciucea (județul Cluj)
     • comuna Sig (județul Sălaj)
     • comunele Bratca și Bulz (județul Bihor)
 
Populaţia comunei Negreni (stabilă), conform Fişei localităţii, la 1 iulie 2007, era de 2.584 locuitori (stabili), astfel alcătuită după sex:
     • 1.262 locuitori de sex masculin
     • 1.322 locuitori de sex feminin.
Populaţia cu domiciliul în localitatea Negreni era, la 1 iulie 2007, de 2.635 de locuitori.
Conform Listei comunelor şi gradul de sărăcie aferent, publicată de APDRP (Agenţia de Plăţi, Dezvoltare Rurală şi Pescuit), comuna Negreni are un număr de 843 gospodării la recesământ, 2.673 persoane în gospodării şi o rată a sărăciei de 31,9%.
La nivelul anului 2007, numărul total mediu de salariaţi era de 213 persoane, din care 32 în învăţământ şi 11 în administraţia publică (bugetare), ceea ce reprezintă un procent de angajare de 12,13% raportat la întreaga populaţie a comunei, adică foarte mic, motiv de mişcare a populaţie (plecări în alte localităţi din ţară sau din afara ţării).
 
Resurse naturale. Amplasată în Defileul Crişului Repede, cu o configuraţie a teritoriului specifică zonei de deal, potenţialul natural al solului comunei Negreni (fondul forestier şi fondul agricol) este favorabil pentru:
a) Dezvoltarea industriei de prelucrare superioară a lemnului (mic mobilier);
b) Creşterea animalelor mici şi prelucrarea produselor animaliere (lapte, carne, piei);
c) Prelucrarea industrială a fructelor de livadă şi de pădure;
d) Cultura vegetală necesară propriei gospodării şi creşterii animalelor.
De asemenea, produsele de balastieră de pe valea Crişului Repede sunt o sursă naturală ce poate fi exploatată. Fondul turistic natural, reprezentat de peisajele "odihnitoare şi încântătoare", ca şi monumentele (biserica din lemn din Bucea -1791) şi patrimoniul cultural (obiceiuri, datini, portul popular etc.) sunt bogăţii ce trebuie exploatate durabil.