Cultură şi învăţământ

Școala. Aceste meleaguri au fost locuite, vreme îndelungată, de țărani neștiutori de carte. În 1951, în zonă s-au înființat 17 centre de alfabetizare, comuna ajungând în prezent, să dețină 3 școli cu clasele I-IV (Bogomir, Josani, Prelucele) și 2 școli cu clasele I-VIII (Bucea și Negreni).
În satul Negreni, prima clădire pentru școală datează din anul 1930, următoarele din 1945 și 1949, ultima renovată în anul 1962, iar ultima construcție în acest scop este din anul 1962.
Grădinițe. În prezent, în sistemul de învăţământ preșcolar există 3 grădinițe și  51 de copii înscriși în acest sistem.
 
Cultura. Este un factor de dezvoltare durabilă deoarece se bazează pe elementele constitutive ale culturii: diversitate lingvistică, cunoștințe teoretice și empirice, credinţe, reprezentări despre lume, patrimonial material și imaterial, creații artistice, literare, ştiinţifice, invenții etc.
Din punct de vedere cultural, comuna Negreni posedă valoroase obiective culturale, demne de aminitit fiind cele două biserici din Bucea.
 
Ridicată în anul 1791 pe o fundaţie de piatră și bârne de stejar, bisericuţa din lemn poartă hramul "Naşterea Maicii Domnului" stă mărturie perenității locuitorilor acestor meleaguri. Este cea mai veche dintre construcţiile ce se păstrează până astăzi pe aceste meleaguri fiind ridicată din bârne de stejar. Având o înfăţişare deosebită, biserica este alcatuită din pronaos, naos şi un altar poligonal. Pe latura dinspre sud are un pridvor cu 8 stâlpi prinşi în cuie de lemn. Pronaosul este tăvănit cu scânduri curbate, iar turnul de lemn se înalţă şi domină zona. Portalul uşii de la intrare este decorat cu motive geometrice, cruci şi spirale.
Pictura interioară, cu scene uşor de înţeles, este refăcută în anul 1880 de "Dionisie Iuga cant et zugrav de Nicola" şi se păstrează până astăzi, spre încântarea celor care au curiozitatea s-o vadă la peste două secole de existenţă. Biserica nouă din Bucea este un simbol aparte. Zidită între anii 1954-1980 cu mari eforturi din partea locuitorilor localităţii, coordonaţi fiind de preoţii Vasile Romitan şi Mircea Dejeu - preot şi în prezent, frumoasa biserică se înalţă aproape de valea Crişului Repede ca o adevarată bijuterie arhitectonică. Pictura a fost realizată de pictorul Petre Botezatu şi soţia sa, Cora şi impresionează prin scenele biblice realizate în tempera, impunând bisericii un specific de solemnitate.
După cum atestă documentele, în Bucea trăiau, acum un secol, 775 ortodocși, 30 baptiști, 26 evangheliști, 8 romano-catolici, 2 greco-catolici și 13 de cult mozaic. În anul 2009 sunt 787 ortodocși, 40 baptiști și câțiva neoprotestanți.

În satul Negreni există o biserică din cărămidă pe fundaţie de piatră care poartă hramul "Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril". Biserica, ridicată între anii 1846-1856, deţine piese cu valoare documentară şi afectivă, în patrimonial său figurând un orologiu dăruit de mitropolitul Andrei Saguna. Acesta a poposit la Negreni, în drumul său spre Viena, în timpul revoluţiei de la 1848 după ce au fost constatate distrugerile provocate de insurgenţii unguri în tentativa de anexare a Transilvaniei la Ungaria.
 
Un nou ansamblu de cult, în construcţie, este Mănăstirea "Sfântul Ioan Iacob Hozevitul Românul" Piatra Craiului, de sub Măgura Mare, care după macheta noii biserici şi a ansablului monastic este grandios.
Mânăstirea este de călugări, păstoriţi în aceste timpuri de stareţul ieromonah Antonie Flore, este aşezată într-o poiană, înconjurată de păduri dese de fag, pe vârful muntelui. O altă atracţie şi bogăţie a comunei Negreni o constituie tradiţiile şi obiceiurile populare, păstrate cu sfiinţenie de-a lungul veacurilor.
 
Un eveniment notabil în cadrul comunei îl reprezintă târgul anual de toamnă de la Negreni, cel mai amplu eveniment comercial din zona, unde comercianţii veniţi din toate părţile îşi expun marfa în competiţie cu cea adusă din Ungaria, indiferent că este vorba de antichităţi, obiecte de valoare sau mărfuri second-hand, tot acest "spectacol" ţinând cinci zile.
 
Alături de reperele istoriei, tradiţii şi obiceiuri, frumuseţile cu care natura a înzestrat aceste locuri "încântă ochii" localnicilor cât şi ai vizitatorilor. Peisajele unice şi "sălbatice", liniştesc privirea trecătorului îndemnând la drumeţie, la revenirea pe aceste meleaguri, sunt "germeni" ai dezvoltării turismului în zonă.

Fără îndoială, religia a stat la originea primelor instituții de cultură ale unui popor. Cu atât mai mult este cazul ortodoxiei românesti, care a generat biserica ortodoxă ca instituție religioasă și de cultură, cu numeroasele ei mănăstiri și biserici ca lăcașuri de cult.
În prezent, în comuna Negreni, trăiesc cca. 2.454 ortodocși și cca. 130 baptiști și alte culte.