Proiecte de investiţii

Viziunea pentru viitor
    „Negreni - localitate turistică europeană, un loc plăcut în care să trăiesti și să muncești."

1. Proiecte de mediu
 

♦ Înființarea rețelei publice de apă și apă uzată în satele Bucea și Negreni (2013)

♦ Îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor (24 iulie 2009)

♦ Crearea unor condiții de colectare selectivă a deșeurilor, montarea unor coșuri de gunoi pe domeniul public (2010)
♦ Regularizarea văilor, colectarea torentelor

Proiectul are în vedere Valea Făgădăului din satul Bucea și Valea Caselor din satul Negreni (2013);  Valea Străghinoasa, Valea Şoimului, Pârâul Maghiar din Bucea şi Valea Bisericii, Pârâul Băieşiţa din Negreni (2020); Valea Neportocului, Valea Gherminului, Valea Chervizia (hotar Ciucea) din Negreni (2030)

♦ Decolmatarea şi refacerea digurilor pe pâraie: Valea Scurta, Pârâul Hodişa (ruptură), Pârâul Duda (nou) (2013)

♦ Împăduriri

Proiectul sprijină împădurirea dealurilor Cherpenet, Coasta Craiului din Bucea și cătunul Dobrinesei din Negreni - continuarea      programului de împădurire existent pe Dealul Cornu (2013).

Același proiect are în vedere dealurile Gorhan, Osoi din Bucea și dealurile Runcului, Paltiniș, Fănești-Fata Popii (spre Bulz) (2020). 

 

2. Proiecte legate de capitalul uman


♦ Accesarea unor programe guvernamentale și/sau cu finanțare UE pentru reconversie profesională și crearea de noi locuri de muncă
♦ Programe de incluziune socială pentru populația romă
♦ Înființarea unui centru de consiliere pentru reconversie profesională, programele operaționale și accesări de fonduri
♦ Revitalizarea practicilor tradiționale și crearea a noi locuri de munca prin punerea în valoare a resurselor locale
♦ Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea calității actului medical și practicarea medicinei preventive
♦ Împlementarea unor programe de educație pentru scăderea delincvenței (2013).


 3. Proiecte legate de infrastructura fizică de bază


♦ Înființare rețea publică de apă și apă uzată în satele Bucea și Negreni

♦ Modernizarea și asfaltarea unor drumuri de interes local. Proiectul are în vedere drumurile
Din Bucea:

     • drumul forestier Valea Drăganului" pe o lungime de 1,0 km
     • DN 1 - „La Vascu" pe o lungime de 0,5 km
     • DN 1 - „Strădinoasa" pe o lungime de 1,5 km
     • DN 1 - „Fabrica Bucea" pe o lungime de0,2 km
     • DN 1 - „Radu Chira" pe o lungime de 0,2 km

Din Negreni:
     • „Valea Caselor" pe o lungime de 1,0 km
     • „Osoiele - Lac - Ponor" pe o lungime de 10,1 km
     • „Ciocichi" pe o lungime de 0,8 km
     • DN 1 - „Chedeuș" - DN 1 pe o lungime de 1,5 km
     • „Precup" pe o lungime de 1,1 km
     • DN 1 - „Valea Negrii - Valea Secăturii" pe o lungime de 2,9 km
     • „Piatra Craiului - Măgura - Culme" pe o lungime de 6,7 km
     • „Valea Negrii - Secatura - Culme" pe o lungime de 3,0 km
     • „Forestier Neportoc II" pe o lungime de 0,8 km;
     • DN 1 - „Neportoc - Faţa Popii" pe o lungime de 5,7 km

     • DN 1 - „La Gaia" pe o lungime de 0,2 km;
     • „Negreni - Prelucele" pe o lungime de 6,3 km

♦ Construcția, reabilitarea și modernizarea unor poduri

     - podul peste Crişul Repede - acces spre Valea Cherviziei

     - podul peste Crişul Repede - acces spre cătunul „Precup"

     - podul peste Crişul Repede - acces la ValeaNeportoc

     - podul peste Crişul Repede - acces „La Târg"

     - podul „Valea Caselor"

     - podul „Valea Negrii"

♦ Extindere rețea apă/apă uzată în satul Prelucele și cătunul Osoiele
♦ Sistem de iluminat public în întreaga comună

♦ Racordarea centrelor satelor Bucea și Negreni la rețeaua de gaz care va traversa comuna Negreni
♦ Implementarea unor programe de convingere a comunității pentru reabilitarea termică a caselor
♦ Includerea comunei Negreni în Proiectul C.J. Cluj privind managementul deșeurilor

♦ Construcția de trotuare de-a lungul drumului național DN1 (2020)
♦ Continuarea programului de reabilitare termică a spațiilor de locuit

♦ Construcția de trotuare pe toate drumurile comunale (2030)  

 

4. Proiecte de infrastructură edilitară

 

BUCEA:

♦ reabilitarea termică a Şcolii cu clasele I-VIII
♦ reabilitarea termică a „Casei de cultură" (obiectiv cuprins în Programul ADI „Păltiniş")

♦ înfiinţarea unui dispensar uman cu dotarea necesară înfăptuirii actului medical

♦ înfiinţarea unui punct farmaceutic

♦ înfiinţarea şi dotarea unui centru de îngrijire copii - asistenţă după programul şcolar, tip „after school"

♦ înfiinţarea unui centru de îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale

♦ construirea unei baze sportive; modernizarea şi dotarea parcului pentru copii

♦ restaurarea, consolidarea şi conservarea „Bisericii de lemn" (datată din anul 1791)

♦ conservarea patrimoniului material, cu specific local, prin înfiinţarea unui muzeu

♦ construcţia unei capele (cult creştin) şi împrejmuirea cu gard a cimitirului
NEGRENI:

♦ reabilitarea termică a Şcolii cu clasele I-VIII

♦ reabilitare termică a Şcolii cu clasele I-IV Josani
♦ reabilitarea termică a căminului cultural
♦ modernizarea sediului actual al primăriei şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor medicale comasate (medic de familie, stomatolog, farmacist)

♦ înfiinţarea şi dotarea unui centru de îngrijire copii - asistenţă după programul şcolar, tip „after school"

♦ înfiinţarea unui centru de îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale
♦ alocarea unei teren pentru construirea unui sediu nou, modern, pentru poliţia locală

♦ înfiinţarea unei baze sportive
♦ modernizarea infrastructurii „Târgului de la Negreni": împrejmuirea, asigurarea utilităţilor publice (apă, canalizare, grupuri sanitare, recipiente selective pentru colectarea deşeurilor, iluminat public, punct sanitar), amenajarea aleilor, construcţia unei porţi de intrare cu o arhitectură tematică, amenajarea unei pieţe tradiţionale, amenajarea unei zone pentru desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice

♦ înfiinţarea unei agenţii bancare (ex. CEC BANK)

♦ înfiinţarea unui cimitir (de cult creştin) într-o nouă locaţie

♦ construirea unei biserici de lemn (cu o arhitectură tradiţională) în cimitirul nou înfiinţat

♦ conservarea patrimoniului material, cu specific local, prin înfiinţarea unui muzeu

♦ refacerea traseului „Drumul lui Horea": Valea Gherminului - Bogomir

♦ inscripţionarea locaţiei existenţei fortificaţiei militare romane de la Negreni - „Cetatea Turcilor"

PRELUCELE:

♦ reabilitare termică a Şcolii cu clasele I-IV;
♦ reabilitarea termică a căminului cultural (2013)

 

5. Proiecte de mică industrie, comerț și servicii

 

♦ Crearea unui centru de colectare și prelucrare a laptelui
♦ Crearea unui centru de colectare și prelucrare a legumelor, fructelor și fructelor de pădure
♦ Crearea unui centru de colectare a plantelor medicinale
♦ Crearea unor ateliere pentru confecționarea de obiecte de artă populară și artizanat. Proiectul presupune crearea unor costume populare, țesături, obiecte de mic mobilier), fabricarea de obiecte de uz casnic, unelte agricole s.a.;

♦ Organizarea „Târgului de la Negreni". Târgul trebuie să fie organizat ca o manifestare de promovare a specificului local și moștenirii culturale, o manifestare cultural-artistică, dar și ca o afacere comercială de amploare (participarea a multor agenți economici și vizitatori)

♦ Producerea energiei din surse regenerabile (hidro pe Crişul Repede) (2013)

♦ Construirea unei centrale cu combustibil biomasă (rumeguș și resturi vegetale) (2020)

♦ Producerea energiei electrice din surse regenerabile - parc eolian (2030)

 

6. Proiecte de agricultură


♦ Înfiintarea asociaților de ovine și caprine, bovine și cabaline
♦ Îmbunătățirea raselor la animale și păsări
♦ Regenerarea livezilor și îmbunătățirea soiurilor de pomi fructiferi (mărul și prunul)
♦ Reconsiderarea mărului pentru consum proaspăt (soiurile „ioared" și „ionatan"), distilat (țuică), pentru producția de marmelada, compoturi și gemuri și a fructelor uscate (poame) (2013)

♦ Înfințarea de ferme de caprine (zona propice) și obținerea de brânzeturi cu valoare superioară (tip telemea „feta", cașcaval s.a.)
♦ Amenajări piscicole prin crearea unor bazine de creștere și exploatare a păstrăvului (parteneriat public - privat) (2020)

♦ Înființarea unui centru experimental pomicol pentru adaptarea și crearea de soiuri de pomi fructiferi; continuarea îmbunătățirii raselor de animale adaptate arealului din Negreni (2030)

 

7. Proiecte de turism


♦ Înfiintarea de pensiuni turistice clasificate la trei margarete

Pensiunile trebuie să asigure serviciul de alimentație publică cu mâncaruri cu specific și denumiri locale, cu personalul de serviciu purtând costumul național local

♦ Înființarea unui ONG pentru promovarea tradițiilor, datinilor și obiceiurilor locale (2013)

♦ Înființarea unui centru de informații turistice
♦ Asigurarea comunei cu dotări tehnico-edilitare, comerciale, sanitare, sportive și de agrement
♦ Promovarea turismului la cetățeni
♦ Înfiintarea unui circuit de turism religios

Circuitul va cuprinde Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului" din Ciucea, Biserica „Sf. Arhangheli: Mihail și Gavril" din Negreni (1856), Biserica „Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan" din Bucea (1982), Biserica din lemn „Adormirea Măicii Domnului" din Bucea (1791), Mănăstirea „Sf. Ioan Iacob Hozevitul Românul" Piatra Craiului, participarea la diverse evenimente religioase, pelerinaj etc.

♦ Terminarea ansamblului monastic de la Mănăstirea „Sf. Ioan Iacob Hozevitul Românul" Piatra Craiului și crearea unor capacități de cazare
♦ Încurajarea oricăror canale și mijloace de promovare a turismului (evenimente, concursuri, conferințe, spectacole etc.) (2020)

♦ Dezvoltarea unui brand local prin oferta turistică „Vacanța în gospodăria țărănească de la Negreni - Cluj, România" (2030)