Date fizico-geografice

Relief. Trăsătura carateristică a cadrului natural, în care este situată comuna Negreni, o constituie predominanţa reliefului deluros, cu o variaţie a altitudinilor între 600 m şi 900 m, dealuri ce poartă diferite denumiri: Dealul Flora, Dealul Rupturii, Măgura Mare.
Din punct de vedere geologic predomină formaţiunile neogene şi cuaternare, iar gresiile de Strâmtură dau stabilitate terenului. Ele sunt relativ dure şi se folosesc chiar ca materiale de construcţie. Peste aceste structuri geologice s-au depus formaţiuni aluvionare de terasă. Relieful comunei prezintă numeroase curiozităţi, între care şi gresiile, marnele şi ponoarele în formă de pâlnie săpate de apă în zonele calcaroase, acestea fiind o atracţie deosebită pentru iubitorii naturii. În acest sens, interesantă este Valea Şoimului care este bogată în dolomit alb stratificat, calcare închise la culoare dispuse în plăci şi calcare marmoreene.
 
Solul. Constituit cu predilecţie din formaţiuni aluvionare de terasă cu pietrişuri şi nisipuri, solul comunei nu este prielnic agriculturii, zona arabilă fiind slab reprezentată.
 
Hidrografie. Rețeaua hidrografică este reprezentată prin Valea Crișului Repede, râu care traversează teritoriul comunei Negreni pe direcția E - V. Crişul Repede primește ca afluenți:
     • pâraiele din Valea Neportocului
     • Valea Caselor
     • Valea Negrii
     • Valea Făgădăului
 
Clima. În arealul geografic al comunei Negreni este predominant un climat continental moderat cu influenţe baltice, aceasta fiind specifică dealurilor înalte. Iernile sunt lungi şi blânde, iar verile sunt cu temperaturi şi umiditate moderate. Amplitudini termice medii anuale sunt moderate. Temperatura medie anuală este de 8,2ºC. Primele zile de îngheţ apar la jumătatea lunii octombrie iar ultimele zile de îngheţ se înregistrează în prima jumătate a lunii aprilie. Precipitaţiile medii anuale: 650- 700 mm/an. Cantităţile de precipitaţii cresc în raport cu altitudinea. Vânturile dominante sunt din direcţia N → NV.

Vegetaţia. Este reprezentată, în mare parte, de vegetaţia forestieră, precum: fag, mesteacăn, carpen, brad şi într-o mai mică măsură de păşune.

Flora oferă o diversitate de plante medicinale (brustur dulce - Petasides Hybridus, coada şoricelului - Achillea Millefolium, dracilla - Berberis Vulgaris, ştevie - Rumex Crispus, ghimpe - Xanthium Spinosum, măceş - Roza Canina, osul iepurelui - Ononis Spinosa, păpădie - Taraxacum Officinale, pătlagină - Plantago Media, urzica - Urtica Dionica, urzica moartă - Lamium Purpureum ş.a.), fructe de pădure şi ciuperci.

Fauna. Se înscrie în specificul de deal şi podiş, este caracteristică etajului de păduri de foioase. Aici pot fi întâlnite animale ca: vulpea, mistreţul, lupul, viezurele, căprioara, iepurele, nevăstuica, veveriţa, iar dintre păsări: vrabia, piţigoiul, mierla, ciocănitoarea, gaia, uliul, turturica, porumbelul, pupăza, cucul etc. În apele curgătoare, care străbat teritoriul comunei, se găsesc diferite specii de peşti, precum: scobarul, cleanul, mreana şi păstrăvul.