Folclor, tradiții și obiceiuri

Manifestări tradiționale. Acum, la începutul celui de-al treilea mileniu, tot mai multe obiceiuri și tradiții folclorice se restrâng și intră în memoria pasivă a locuitorilor.
Multe obiceiuri au fost legate de ocupațiile țăranilor: munca la câmp sau la pădure, păstoritul, construcția caselor, pregătirea cânepii sau a lânii pentru confecționarea îmbrăcăminții. Pentru astfel de activitati, înca din perioada când predomină economia naturală și apoi industria casnică, s-a statornicit o formă de executare rapidă a unor lucrări printr-o formă de întrajutorare numită clacă.
Manifestarea cultural-artistică "Fii satului" a intrat în tradiție, a fost organizată a II-a ediție. În multitudinea tradițiilor, "Târgul coaselor" (marcheaza începutul cositului) și "Târgul de toamnă de la Negreni" reprezintă cele mai spectaculoase evenimente cu aspect comercial de peste an. Pe lângă manifestările folclorice, tradiționalele evenimente atrag comercianți din toate zonele țării și turiști interesați de diferite articole de port popular, artizanat, articole de mobilier vechi etc.
 

Obiceiurile de iarnă. Dintre obiceiurile de iarnă, claca de tors s-a practicat în toate satele și cu unele elemente caracteristice. În timpul clacii femeile cântau, neaparăt și "Hora clăcii" și "Cântecul clăcii de tors". Obiceiurile de iarnă păstrează trăsături străvechi, printre acestea datinile sărbătoririi Crăciunului sunt cele mai active și mai bine conservate produse etno-folclorice.

Formația de colindători, instruită multă vreme de dascălul Valer But (fost primar al comunei Ciucea și omul de numele căruia se leagă înființarea comunei Negreni prin desprinderea unor sate de comuna Ciucea), este o prezență permanentă la concursul "Colind Iancului", o amplă manifestare folclorică ce se desfășoară la Cluj-Napoca în preajma sărbătorilor de iarnă.

 

Viaţa cultural-artistică (obiceiuri folclorice, tradiţii) s-a desfăşurat şi prin căminul cultural. Primul cămin cultural este atestat în localitatea Bucea printr-un proces verbal de construire din anul 1939, iar un număr de 72 de localnici erau înscrişi în acea perioadă ca membrii ai căminului cultural.

În prezent, pe lângă căminul cultural din satul Negreni (modernizat), în satul Bucea există "Casa de Cultură", o frumoasă clădire inaugurată în anul 2003 şi construită prin abnegaţia localnicilor mobilizaţi de preotul Mircea Dejeu, cu sprijinul Consiliului local şi cel oferit de localitatea Lorch - Hessen (Germania).

Căminele culturale oferă localnicilor, şi nu numai, condiţii optime pentru susţinerea unor spectacole oferite de artişti amatori sau profesionişti, pentru desfăşurarea unor evenimente ca: serbările şcolare, nunţi, botezuri etc.

Globalizarea şi creşterea economică, dezvoltarea socială şi procesul tehnologic au un impact direct asupra elementelor structurale şi asupra funcţiilor sectorului culturii.