Proiecte 2008 - 2009


Proiecte realizate în perioada 2008-2009:


1. Drum lateral Negreni-Bucea
2. Achiziţionat staţii de autobuz
3. Achizioţionat şi montat scenă de spctacole în aer liber
4. Amenajare şi dotare parc pentru copii
5. Achiziţionat tunuri antitanc
6. Reparaţii curente drum Neportoc (5,7) şi Culmea Bucii (2,5 km)
7. Reparaţii la poduri şi podeţe în comuna Negreni (peste Valea Ghermin, peste Valea Bisericii, lângă cab. C.F.R. nr. 1 - Josani, peste canalul de la fabrica Bucea, peste Valea Făgădăului-lângă biserică, ş.a)
8. Lucrări de montat lămpi stradale iluminat public
9. Rehabilitate acoperiş şindrilă Biserica de lemn Bucea - achiziţionat ulei de in
10. Achiziţionat coşuri stradale de gunoi
11. Achiziţionat material pentru iluminat festiv
12. Achiziţionat scaune pentru Căminele Culturale
13. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei
14. Achiziţionat rafturi arhivă
15. Asfaltare străzi în comuna Negreni - 1,1 km
16. Realizarea inventarului domeniului public al comunei Negreni (Anexă cu 147 de poziţii)
17. Elaborare Studiu de fezabilitate pentru înfiinţare reţea public de apă şi apă uzată în comuna Negreni
18. Elaborare planuri topografice în vederea întabulării terenurilor şi construcţiilor aparţinând comunei Negreni
19. Elaborare documentaţie cadastrală în vederea ăntaburărilor terenurilor şi construcţiilor aparţinând comunei Negreni
20. Achiziţionat tomberoane
21. Achiziţionat bănci din fier forjat
22. Elaborare Studiu de prefezabilitate pentru asfaltarea stăzilor din comună (18 km)
23. Elaborare expertize tehnice pentru cele 5 poduri peste Crişul Repede
24. Elaborarea studiilor geotehnice necesare întocmirii proiectelor
25. Organizare eveniment "Zilele comunei Negreni"