Comisii de specialitate

COMISIA PENTRU AGRICULTURA SI ACTIVITATI ECONOMICO – BUGETARE

1. CRISTE VALEAN
2. PUSCAS IRINEL
3. SARACUT MARIUS NICOLAE
4. ILE OVIDIU
5. PISCOI CRISTIAN IOAN

COMISIA AMENAJARE A TERITORIULUI – MEDIU – TURISM – JURIDICA

1. CRISTEA CALIN
2. CRISTEA PETRU
3. RAITA GEORGE ADRIAN

COMISIA INVATAMANT – SANATATE – CULTURA – SPORT

1.NISTOR VLAD DANIEL
2. DEJEU MIRCEA
3. FLORIAN DAN – IONEL

Atribuţiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Ultima actualizare: 14:44 | 23.05.2023

Sari la conținut