HOT Ă R Â R E NR.45/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Negreni

Ultima actualizare: 11:11 | 25.09.2023

Sari la conținut