HOT Ă R Â R E NR.45/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Negreni

Ultima actualizare: 15:38 | 27.09.2022

Sari la conținut