HOTARARE NR.43/2019
privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Negreni ca urmare a finalizarii proiectului „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN SATUL NEGRENI, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ” , proiect finantat prin FEADR, Masura 7.2, in baza Contractul de finantare nr. C0720EM00021561300294 / 02.11.2016 – cod contract PNDR 2014-2020

Ultima actualizare: 12:32 | 11.09.2023

Sari la conținut